FILOSOFIA 3/18

PER QUÈ EXSISTEIXEN ELS DRETS HUMANS?

Tots els drets humans son importants i imprescindibles per a una vida digna.

DRETS:

Econòmics, Socials, Religiosos i Culturals


El dret que més està relacionat amb les Smarts Cities, es el del benestar humà. Les Smarts Cities estan pensades per aportar aquest benestar a les persones.
L'estat del benestar és el que assegura la protecció social en aspectes com: la sanitat, l'habitatge, l'educació, els serveis socials, les pensions de jubilació...

El benestar també és un problema, ja que només afecta una petita part de la població mundial.

ESTADÍSTIQUES SOBRE 1000 PERSONES